/Кариера
Кариера 2018-02-23T10:33:01+00:00

Вдъхновени сте от нашите проекти? Амбициозни, отдадени на работата си хора, интересуващи се от областта на продажбите и връзките с клиенти. Станете част от нашия екип!

Асистент продажби
 • Основни задължения:
  – Подпомага работата на екипа като организира цялостната дейност в офиса на фирмата;
  – Осъществява постоянна комуникация с клиенти, колеги, бизнес партньори и др. инстанции;
  – Изготвя, оформя и разпределя кореспонденцията, свързана с дейността на фирмата;
  – Следи, анализира и осъществява контрол на потока от информация чрез интернет, e-mail, телефон и поща.
 • Изисквания:
  – Завършено висше образование (последен курс от следването);
  – Отлично владеене на английски език;
  – Умения за водене на кореспонденция, прилагайки стриктно български и английски правопис;
  – Отлични комуникативни умения.
 • Лични качества:
  – Организираност, подреденост, изпълнителност;
  – Проактивност; инициативност;
  – Умения за работа под стрес в динамична среда с умения за определяне на приоритетите;
  – Усет към прилагането на иновативни подходи при изпълнение на възложените задачи, използвайки съвременни информационни продукти и приложения;
  – Афинитет към съвременната естетична графична култура.
 • Ние предлагаме:
  – Интересна работа с професионалисти, занимаващи се с иновативни решения в строителството;
  – Възможност за професионално развитие;
  – Добро възнаграждение и приятна работна обстановка.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС