fbpx

ВЕИ

Възобновяеми (енергийни) източници са всички източници, които практически не се изчерпват при използването им от хората за добив на енергия.

Известни досега ВЕИ са:

  • Слънце (енергия от соларни и фотоволтаични панели)
  • Вятър (енергия от ветрогенератори)
  • Вода (енергия от ВЕЦ, приливи, морски вълни)
  • Геотермална енергия (енергия от геотермални инсталации)
  • Биомаса (енергия от централи на биомаса)Като цяло, производството на енергия от възобновяеми източници се подкрепя от европейското законодателство (и все повече от българското). Когато използвате възобновяем енергиен източник, вие можете да разчитате на изкупуване на електроенергията при преференциални цени.За съжаление все още преобладава използването на енергия от изчерпаеми източници:
  • Въглища;
  • Нефт и петрол;
  • Природен газ;
  • Ядрена енергия;

Hello World