Водени от желанието да създаваме енергийно ефективни, красиви и високо функционални домове, от фирма за конвенционално строителство през 2008г., насочихме внимание, средства и услия към иновативните технологии в сферата на строителството и енергийната ефективност.

Желанието ни е да продължим да предоставяме повишено качество на съвременния живот, което да бъде достъпно за всеки.

Основната ни цел, създаването на всяка енергийно ефективна къща да бъде унифициран, контролиран и независещ от климатичните условия процес, доведе до инвестицията в млад и високообразован екип, както и в хале за префабрикиране на сгради.
В момента произвеждаме всички елементи за нашите къщи в собствена база в гр. Елин Пелин, уникална с възможностите си за качествен контрол и изключителна математическа точност на производствените процеси. Тъй като сме независими от природните елементи, осъществяваме производството и строителството на вашия дом по-бързо, по-качествено, с по-малко отпадъчни материали , от колкото конвенционалното строителство.
Стъпили на основите на възможностите и невъзможностите на традиционното строителство, иновацията зае основно място в дейностите ни и продължава да бъде основен двигател и стратегическа необходимост.

Нашата визия е Sweet Home да бъде експерт-иноватор в строителството и производство на “независими къщи” и да внесем успешно във всеки дом общите системи за произвеждане и съхранение на енергия.