fbpx

Земетръсно устойчивите сглобяеми къщи

“Сглобяемите къщи са по-устойчиви на земетръс от монолитните…”
(аргумент на привърженик на сглобяемите къщи)

Всички жилищни сгради – сглобяеми и монолитни – са устойчиви толкова, колкото нормативно се изисква! 

Устойчивост на сградите при земетръсно натоварване означава те да имат малки хоризонтални премествания (в най-високата им точка). Това се изчислява в конструктивния проект.
Могат ли по проект да се заложат по-малки отклонения при големи хоризонтални товари от земетръс? Могат, разбира се. Само че това при стоманобетонова конструкция би било за сметка на три важни компромиса:

1. По-големите изисквания биха увеличили обема на носещите елементи – колони и греди. Ще нарасне собственото тегло на конструкцията. А по-голямо тегло винаги значи по-големи товари по време на земетресение. За да се поемат те, ще трябва още да се увеличи теглото на конструкцията…Порочен кръг.
2. По-гъсто разположените и по-големи противоземетръсни стени (шайби) ще усложнят функционалната организация на помещенията…Архитектурен проблем.
3. Постигането на този евентуален резерв от устойчивост ще повлияе чувствително и върху себестойността…Високи разходи.

Всичко това показва малък потенциал на монолитните конструкции за поемане на много по-големи натоварвания, спрямо нормативно определеното.

Многократно (до 20 пъти) по-малкото собствено тегло на сглобяемите къщи води до по-малки хоризонтални отклонения при натоварване от земетръс. Връзките между носещите конструктивни елементи могат да поемат голям хоризонтален товар без да се разрушат. Устойчивостта на сглобяемата сграда може доста да се завиши, без особени компромиси в цена и функционалност. Затова по-коректно е да се каже, че олекотените конструкции на сглобяемите къщи имат много по-голям потенциал за справяне със земетресенията.

Вижте още:

Hello World