fbpx

Идеен проект – защо е важен етап в строителството на домове?

Съвременното строителство на къщи е комплексен процес, който на различни етапи решава конструктивни, административни и технически въпроси. Идейният проект преодолява много от тях още в самото начало – преди узаконяването в общината и преди вложението на сериозни суми. В същото време той е основата, върху която стъпват всички важни дейности по изграждането на индивидуални, високоенергийни домове от Sweet Home.

ИДЕЕН ПРОЕКТ – КАКВО РЕШАВА?

Целта на идейния етап е да проправи пътя пред проекта, така че той да се случва гладко. По време на началната фаза най-общо се разглеждат две групи въпроси.

Първата група въпроси е свързана с терена.

 • Площ, наклон, граници, регулация, геодезия и др.

 • Изясняват се нормативните стъпки, предхождащи строежа.

 • Елиминира се възможността от административни пречки в хода на строителството.

Втората група въпроси е свързана с визията на къщата, индивидуалните предпочитания и нужди на инвеститорите. 

 • Вътрешни квадратури и разпределения на помещенията.

 • Стил на живот.

 • Хоби, интереси и др.

Сами по себе си това са важни насоки, които вдъхновяват архитекта на Sweet Home да проектира уникална къща, която ще отразява темперамента на клиента и ще помага на обитателите да се чувстват щастливи в собствеността си. По време на идейния етап, всички решения могат да бъдат подобрявани, оптимизирани, променяни.

ИДЕЕН ПРОЕКТ И ФОРМИРАНЕТО НА ЦЕНАТА

Идейният проект е средство да се изготви оферта, предварително да се формира цената на проекта. Още на идейно ниво нашите инженери изчисляват квадратури и количества, анализират и решават специфични детайли. Всичко това, заедно с останалите дейности и техните парични стойности, се описват в офертата и на тази база се сключва договорът за строителство. По този начин клиентът запазва контрол върху бюджетa, който е определил.

 

Ето защо идейната фаза е възможно най-прагматичният подход, отнесено към цената за изграждането на къщата. Заедно с това обаче, тя дава възможност да получите красив дизайн и функционалност на жилището, използване на пространствата и естествената светлина по оптимален начин. Неща, които на пръв поглед изглеждат малки, но всъщност правят комфорта на живот.

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ ОТ SWEET HOME?

 • Цялостна услуга – идея, проектиране, строителство.

 • 100% контрол върху цената, без изненади.

 • Постоянни служители и висококвалифицирани специалисти насреща.

 • Клиентът е част от екипа, а не отделна страна.

 • Фирма с отлична репутация, която стои зад името си и всяка построена къща.

По време на целия идеен етап клиентът може да разчита на екип от опитни професионалити, които предоставят цялостната услуга по изграждането на новия дом. Архитектът, инженерите, служителите в производството, ръководството, инвеститорът – всички са еднакво важни и участват при взимането на решенията. Отличната координираност и сработеност са задължителни, когато целта е да се създаде качествен продукт, който да удовлетворява в максимална степен бъдещите собственици. Sweet Home е строителна компания, която следва този принцип.


В исторически план България може да се похвали с дълбоки традиции, различни школи и международно признание в строителството. За съжаление днес проблемите са повече, отколкото успехите. Липсата на добри професионалисти, както специалисти, така и работници, е сериозен проблем. На този фон ние предлагаме строителство, при което всеки детайл е обмислен, а човешкият фактор на обекта и възможността за грешки са сведени до минимум. Всичко това ни дава сериозно предимство на пазара, като компания, на която може да се доверите.

Вижте още:

Hello World