fbpx

Какви са съвременните изисквания към сградите?

Трябва да бъде ясно, че АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ НОВИ СГРАДИ се изчисляват, оразмеряват и узаконяват спрямо действащата нормативна уредба в България – ЕВРОКОД. Това е набор от документи, които задължават инженерите да проектират сградите според точно определени изисквания. БДС EN 1990 дава общи изисквания за оразмеряването им. Там е посочено понятието проектен експлоатационен срок (БДС EN 1990 – 2.3), който е 50 години за категория 4 – конструкции за сгради и други обикновени конструкции. Описани са мерки за осигуряването на дълготрайността. БДС EN 1991 – указва въздействията, които трябва да поемат сградите – полезен товар, сняг, вятър, земетръс и случайни натоварвания. БДС EN 1998 – показва какви са натоварванията от земетръс. Тези натоварвания са едни и същи, независимо от вида на конструкцията, както и от материала, от който е изпълнена. Останалите части на Еврокод(БДС EN 1992-1999) се отнасят до самото оразмеряване на конструкциите от различни материали. Там се съдържат насоки, които отчитат спецификата на всеки материал.

Това означава, че без значение дали една къща или съоръжение ще бъде изградена от стоманобетон, стомана, дърво или зидария, тя е осигурена срещу едни и същи натоварвания и има еднаква носимоспособност. Освен това всички сгради имат еднакъв проектен експлоатационен срок – 50 години. Оценка за това дали къщата е здрава или рискова не може да се даде от типа строителна конструкция или материала, от който е изпълнена. Това е инженерната гледна точка.

Вижте още:

Hello World