fbpx

Клапи за проветряване

Проветряването чрез приточни клапи е междинен вариант на решение за саморегулираща се вентилация, в случай на недостатъчен бюджет за вентилационна система с рекуператор. Саморегулирането е в зависимост от нивото на влажност в помещенията.

Специална влагочуствителна лента реагира на влагата в помещенията и променя дължината си. Вследствие на това, клапата се отваря механично и пропуска свеж външен въздух в стаите. Приточните клапи се монтират на външните стени или на прозорците. Те са влагочувствителни и дозират притока на пресен външен въздух към помещенията. Една приточна клапа е достатъчна за 20 м2 площ. На вътрешната стена на всяко помещение се монтира смукателна клапа, през която застоялият и влажен въздух се отвежда по въздуховоди към смукателни вентилатори.

Вентилаторите извеждат застоелия въздух извън сградата, като осигуряват принудителна циркулация на въздуха. За да бъде циркулацията безпрепятствена, всички вътрешни врати трябва да са с определена дистанция от пода или да имат малък отвор в долния си край.

Hello World