fbpx

Микро-вентилация

Микро-вентилацията е най-лесния начин за саморегулираща се вентилация*. При проветряване чрез микровентилация се разчита единствено да се осигури преминаване на въздух през дограмата, без да се прави принудителна циркулация на въздуха в помещенията. Саморегулирането е в зависимост от силата на външния въздушен поток. Специална пластинка, монтирана в крилото на дограмата, се затваря автоматично, ако налягането на въздушния поток отвън се увеличи над определено ниво.

 Вентилация с автоматичен режим на действие, без необходимост от участие на обитателите.

Hello World