fbpx

Пасивна къща

Стандартът “Пасивна къща” постига съкращаване в потреблението на енергия до 80-90%, в сравнение с ново строителство след 1995г.

Основни изисквания, задължителни за стандарта :

 • Годишно потребление на енергия за отопление/охлаждане ≤ 15 kWh/m2, годишно;
 • Годишно потребление за всички енергийни нужди на сградата ≤ 120 kWh/m2, годишно (първична енергия);
 • Въздунонепроницаемост на сградата ≤ 0.6 ACH @ 50 паскала натоварване, измерено при Blower-door тест.
 • Липса на термомостове;
 • Допълнителни изисквания, в зависимост от климата:
 • Прозорци с общ коефициент (стъклопакет и профил) U ≤ 0.8 W/m2/K;
 • Сградна обвивка (стени, покрив, под) с общ коефициент U ≤ 0.1 W/m2/K;
 • Линеен коефициент на топлопреминаване ¥ ≤ 0.01 W/mK;
 • Система за проветряване с оползотворяване енергията на извеждания въздух при ефективност над 75% и при ниско електрическо потребление ≤ 0.45 Wh/m3;
 • Прозорците на пасивната къща са с троен стъклопакет и благоприятно изложение. Това е почти херметична сграда, която има система за проветряване с рекуператор за оползотворяване на енергията и контролирано подаване на свеж въздух. Избягва се прегряването на помещенията чрез подходящи мерки за слънцезащита.
 • PHPP (Passive House Planning Package) е международно призната изчислителна методика, създадена специално за проектирането на пасивни сгради. В България вече има проектанти сертифицирани по PHPP.What Makes a Building a Passive House?

Hello World