fbpx

Проветряване

Проветряване (вентилация) е процесът на въздухообмен в сграда за осигуряване на пресен въздух за обитателите. Освен подобряване на топлоизолацията, при планирането на сградата не трябва да се пренебрегва и качеството на въздуха в нея.

Има множество причини, поради които се налага да проветряваме:

  • Отвеждане на натрупания въглероден двуокис, който вреди на здравето;
  • Понижаване на влажността в помещенията, водеща до образуване на конденз и мухъл;

За осигуряване на свеж въздух, в близкото минало не се правеше нищо, тъй като дограмите не бяха добре уплътнени и пропускаха достатъчно въздух. При използването на новите PVC и алуминиеви дограми жилищата се “херметизираха” и въздухът стана нездравословен за дишане. Появиха се конденз, влага и мухъл в домовете. За постигане на оптимален микроклимат в помещенията, е необходимо сигуряване на повече от 25-30м3/ч пресен въздух на човек, при относителна влажност 50%-60%. Проветряването е необходимо сутрин във всички помещения, за около 20-30 минути, още 3-4 пъти през деня, както и след готвене, къпане или сушене на пране.

Най-честите начини за проветряване на помещенията са:

  • Чрез ръчно отваряне на прозорци и врати;
    Отварянето на прозорци и врати е най-достъпния и евтин начин за проветряване. Но ако се извършва често, се стига до големи енергийни загуби. Губим въздух с оптимална температура, а вкарваме въздух, който тепърва трябва да затоплим или охладим. Нарушава се топлинния комфорт в помещението. Освен това е трудно сами да преценим необходимата продължителност на проветряване.
  • Чрез вентилационна система с рекуператор;
    При използване на цялостна вентилационна система (с рекуператор), се избягват компромисите на ръчното проветряване , като се постига икономия на енергия. Недостатък е по-голямата първоначална инвестиция (5-7 000 евро). Чрез вентилационна система с приточни клапи; Проветряването с приточни клапи е междинен вариант на решение, в случай на недостатъчен бюджет. Намаляват се значително топлинните загуби, в сравнение с обикновеното проветряване. Инвестицията за къща при този вариант е около 600-700 евро. Чрез микровентилация в крилото на прозореца; Проветряването през специални отвори в горната част на прозореца (микровентилация) също е добро решение, но малко фирми производители на дограма го предлагат като опция.

Hello World