fbpx

Равномерен топлинен комфорт

Равномерен топлинен комфорт означава:

  • Целогодишно усещане за топлина/прохлада;
  • Усещането за топлина/прохлада да идва сякаш “отвсякъде” (вместо пробладаващо откъм посоката на отоплителното/охладителното тяло);
  • Усещането за топлина/прохлада да се постига бързо; Бързо да се възстановява изгубената енергия (от евентуално проветряване чрез отваряне на прозорци и врати );

Нека разгледаме двата варианта за отопление/охлаждане през зимата/лятото:

А) Помещение с масивни стени (тухла, бетон) *:

Затоплянето (охлаждането) е бавно, поради акумулирането на топлина (хлад) към стените. Бавно се постига усещане за достатъчно топлина (прохлада). Съществува топлинен дискомфорт. Проветряването през зимата (лятото) с отваряне на прозорци или врати води до топлинни загуби и усещане за хлад (жега). Стремежът е към бързо затваряне на прозореца или вратата. Възстановяването на топлинните загуби след проветряване е бавно, поради бавното излъчване на усвоената топлинна енергия от стените обратно към помещението. На практика не се осигурява усещане за равномерен топлинен комфорт.

Б) Помещение със стени от гипсокартон и минерална вата:

Затоплянето (охлаждането) е изключително бързо, поради липсата на поглъщане на топлина (хлад) към стените. Бързо се постига усещане за достатъчно топлина (прохлада). Постига се топлинен комфорт. Проветряването през зимата (лятото) с отваряне на прозорци или врати води до топлинни загуби и усещане за хлад (жега). Стремежът е към бързо затваряне на прозореца или вратата.

Възстановяването на топлинните загуби след проветряване е бързо, поради липсата на акумулираща способност на стените. Цялата подавана топлина (хлад) се усеща веднага от обитателите, бързо се компенсират топлозагубите от отваряне на прозорци или врати. Като резултат се осигурява усещане за равномерен топлинен комфорт. Освен топлинната инерция, важен фактор за топлинния комфорт е и достатъчната топлоизолация на сградите. При къщи с добра топлоизолация имаме малки топлозагуби. Така след определено време помещенията са се затоплили (охладили) и от този момент нататък отоплителните (охладителните) им тела включват рядко, работят за кратко и след определен интервал изключват. На практика липсва непрекъснат еднопосочен приток на топлина (прохлада). Поради това се създава усещане за равномерен топлинен комфорт.

Забележки:

1. В добре ослънчени помещения (юг, запад) с масивни стени, през зимата ефектът на акумулиране с последващо излъчване на топлина осигурява усещане за топлинен комфорт. Но този комфорт не е равномерен. Проблемът се явява през лятото, когато в тези помещения е почти невъзможно да се постигне усещане за достатъчно прохлада.

2. В силно засенчени помещения (север) с масивни стени, през лятото ефектът на акумулиране с последващо излъчване на хлад осигурява усещане за топлинен комфорт. Но този комфорт не е равномерен. Проблемът се явява през зимата, когато в тези помещения е почти невъзможно да се постигне усещане за достатъчно топлина.

Hello World