fbpx

Рекуператори

Този тип агрегати имат допълнителен топлообменник, който оползотворява топлинната енергия на изсмуквания от помещенията въздух:

  • През зимата – за подгряване на входящия в помещението студен пресен въздух;
  • През лятото – за охлаждане на входящия топъл пресен въздух;

Тази енергия в други случаи се губи в околната среда, особено в режим охлаждане. Чрез рекуператора се постига значителна икономия на енергия. Повечето рекуператори оползвотворяват топлината и от работата на самия компресор – за подгряване на битова топла вода.

Hello World