fbpx

Соларни и фотоволтаични панели

Слънцето е най-големия енергиен източник за Земята. Всяка секунда до атмосферата на Земята достигат около 1,35 kW/m2 енергия, като само за една седмица слънцето ни дава повече, отколкото можем да получим от всички налични енергийни запаси на планетата.

В климатично отношение България се нарежда сред “слънчевите страни” в света. Слънчевите дни в различните райони на страната са между 250 и 300 за година (около 2000 – 2400 часа).

Макар и на външен вид да си приличат, има съществена разлика между соларните и фотоволтаичните (PV) панели.

Соларните панели (слънчеви колектори) се нагряват пряко от слънцето и системата произвежда топла вода.

Фотоволтаичните панели генерират електричeство (прав ток) от слънчева светлина. Електричеството от тях може да се съхранява в специални батерии, да се консумира директно или да се продаде на местната електрическа компания.

 • Соларна инсталация
 • Соларната инсталация за производство на топла вода за битови нужди се състои от следните четири компонента:
 • Термоколектор (соларни панели)
 • Резервоар (за съхраняване на топла вода)
 • Соларна станция (свързва колекторите с резервоара)
 • Соларен регулатор (контролен панел за автоматично управление)Идеалното разположение на соларните панели е онова, което осигурява максимално добро нагряване. То е зависимо от сезоните, географското изложение и наклона на панелите. Южното изложение (с отклонение до 30⁰) осигурява максимална ефективност. Наклонът на панелите трябва да бъде от 30⁰ до 60⁰ (малките наклони са за максимална ефективност през лятото, а по-големите – за преходните месеци на годината). През зимата соларните панели силно влошават ефективността си.
 • Фотоволтаична инсталация
 • Фотоволтаичната инсталация за производство на електричество от слънцето се състои от следните три компонента:
 • Фотоволтаичен (PV) модул
 • Инвертор (преобразува постоянния ток от PV модула в променлив ток)
 • Втори електромер (за отчитане на енергийния приход)Идеалното разположение на фотоволтаичните панели е онова, при което те получават най-много светлина. Южното изложение е желателно, но съвсем не е задължително. Най-ефективни са малките наклони (около 30⁰). Обикновено е необходимо добро проветряване на пространството зад панелите. Системата дори работи по-добре при ниски температури, т.е и през зимата, стига времето да е ясно и да не е затрупана под снежна покривка. Ефективността силно намалява при засенчване, мъгла или висока облачност.Мощността на фотоволтаичната система обикновено се дава като номинална, измервана в kWp или Wp (”p” – пикова) – при 1000W радиационна мощност за 1м2, при 25°С температура на клетката и 1.5 пъти степен на проникване на слънчевата радиация в атмосферата.Качествените предложения на пазара са с осигурена защита от градушка (бронирано стъкло). Задължителната за всеки покрив мълниезащита предотвратява попадения на мълнии. Приблизителната цена е около 1.3 евро за 1Wp за фотоволтаични (поликристални или монокристални) модули, като това е 33-45% от цялата инвестиция за системата (регулатор, инвертор, батерии и др.). За улеснение, в практиката се приема, че за всеки 1000 W мощност на системата, трябват около 10 м2 площ.

Hello World