fbpx

С какво се отопляват сглобяемите къщи

Всички общоприети начини са възможни, включително „безумната“ идея да се отоплява къща на ток. Поради малките топлозагуби, за разлика от конвенционалната къща, тук често се използва отопление на ток. Много от сглобяемите къщи се отопляват чрез електрически конвекторни радиатори (Adax, Noirot) с оптимизиран режим на работа и намалена ел.консумация. Още по-малък разход на енергия се реализира при използване на термопомпени системи (най-често това са климатици, но съществуват варианти). При тях имаме превръщане 1:4 или дори 1:5 на консумираната ел.енергия . Това означава, че 1kW ток се оползотворява като 4-5 kW топлинна/охладителна мощност*. Накратко, изначално по-малката загуба на енергия при тези сгради позволява енергоизточник с по-малка мощност, а той от своя страна би могъл допълнително да се подбере с да е много висока енергоефективност. Външните ограждащи елементи на сглобяемите къщи са почти изцяло топлоизолация. При правилно изпълнение на строителството лесно се постига нискоенергийна къща, с годишен разход за отопление/охлаждане под 60 kW за всеки кв.м от площта на сградата. Това означава, че при 100 м2 бихте имали 6000 kW годишен разход за отопление/охлаждане. Остойностено дори 1:1 по цената на тока, това прави 1140 лв годишно. При ползване на термопомпени системи, този разход се намалява около 4 пъти и спада под 25 лв за отопление/охлаждане месечно. *Термопомпите тип въздух-въздух имат от 10% до 30% по-нисък сезонен коефициент на ефективност, в сравнение с термопомпи вода-вода.

Вижте още:

Hello World