fbpx

Топлинен мост

Топлинен мост е елемент от сградата, през който количеството преминала топлина е по-голямо, отколкото през останалата част.

Термомостът, за разлика от моста не е постижение. Това е пункт от сградата, в който се губи топлина, в резултат на температурна разлика между вътрешния и външния въздух. Прекъсването на термомостовете представлява прекъсване на топлообмена между топлопроводимите елементи на сградата и външния въздух. Това става чрез поставянето на външна топлоизолация.

Hello World