fbpx

Топлинна инерция

Топлинната инерция показва акумулиращата способност на материалите. Тя показва тяхното съпротивление срещу температурни промени. Материалите с голяма топлинна инерция могат да акумулират и отдават значително количество топлинна енергия. При промяна на околната температура те относително бавно променят своята, като забавят промяната в температурата на помещението, в което се намират. Накратко казано, масивните стени бавно се нагряват и бавно отдават топлина.

Важно е да се знае, че:

  • Материалите с голяма топлинна инерция се затоплят доста по-бавно.
  • Намаляването на плътността на материалите води до намаляване на топлинната инерция. Например стена, изградена от тухли-четворки има по-малка топлинна инерция от стена, изградена с плътни тухли.
  • Употребата на гипсокартон, вместо изравнителна мазилка в помещенията, намалява топлинната инерция.

Hello World