fbpx

Топлопроводност (коефициент λ)

Коефициентът на топлопроводност λ (“ламбда”- стойност) изразява количеството топлина, която преминава през даден материал – за 1m2 площ, за 1 секунда, през 1m дебелина, при 1 градус разлика между температурите от двете страни на разглеждания материал.

Измерва се във [W/m.K] Топлопроводността се определя за еднородни материали. Колкото по-малка е стойността на λ, толкова по-добри топлоизолационни свойства има съответния материал.

  • За сравнение, ето стойностите на λ за някои материали:
  • Стоманобетон, λ= 1,6 W/m.K;
  • Зидария от кухи тухли, λ= 0,52 W/m.K; Стомана, λ= 53,5 W/m.K;
  • Гипсокартон, λ= 0,21 W/m.K; Гипсофазер, λ= 0,30 W/m.K;
  • Хидрофобен шперплат, λ= 0,15 W/m.K;
  • Минерална вата, λ= 0,035-0,045 W/m.K;
  • OSB плоскости, λ= 0,13-0,15 W/m.K;
  • EPS (стиропор), λ= 0,035-0,042 W/m.K;
  • XPS (фибран, стиродур), λ= 0,028-0,034 W/m.K;(за повече информация относно по-често използвани строителни материали – вж. Материали)

Hello World