fbpx

Централи на биомаса

Биомасата е органичен материал, който може да бъде използван (директно или сред преобразуване) за производството на енергия. Основни групи източници на биомаси са:

  • Многогодишни “енергийни” растения;
  • Бързорастящи дървета с твърда дървесина;
  • Селскостопански култури и растителни мазнини;
  • Водорасли и морска микрофлора;
  • Битови и индустриални органични отпадъци;Отпадъците замърсяват околната среда – вместо това от тях може да се добива биогаз чрез процеси на ферментация. Значително количество биомаса се създава при отглеждането на земеделски култури и добитък (торове, утайки). При разлагането на тези отпадъци се освобождава метан, който е много по-вреден за околната среда от въглеродния диоксид, затова метанът е желателно да бъде усвоен и използван като биогаз.Строителството на централи на биомаса е стимулиран процес, тъй като те са по-лесни за управление в държавната електроенергийна система.

Hello World