Оценете тази къща - 63 кв.м. (1-много лоша; 5-много добра)

Зареждане ... Зареждане ...


Оценете тази къща - 64 кв.м. (1-много лоша; 5-много добра)

Зареждане ... Зареждане ...


Оценете тази къща - 78 кв.м. (1-много лоша; 5-много добра)

Зареждане ... Зареждане ...


Оценете тази къща - 78,5 кв.м. (1-много лоша; 5-много добра)

Зареждане ... Зареждане ...


Оценете тази къща - 80 кв.м. (1-много лоша; 5-много добра)

Зареждане ... Зареждане ...


Оценете тази къща - 82 кв.м. (1-много лоша; 5-много добра)

Зареждане ... Зареждане ...


Оценете тази къща - 85 кв.м. (1-много лоша; 5-много добра)

Зареждане ... Зареждане ...


Оценете тази къща - 91 кв.м. (1-много лоша; 5-много добра)

Зареждане ... Зареждане ...


Оценете тази къща - 98 кв.м. (1-много лоша; 5-много добра)

Зареждане ... Зареждане ...


Оценете тази къща - 103 кв.м. (1-много лоша; 5-много добра)

Зареждане ... Зареждане ...


Оценете тази къща - 105 кв.м. (1-много лоша; 5-много добра)

Зареждане ... Зареждане ...


Оценете тази къща - 106 кв.м. (1-много лоша; 5-много добра)

Зареждане ... Зареждане ...


Оценете тази къща - 107 кв.м. (1-много лоша; 5-много добра)

Зареждане ... Зареждане ...


Оценете тази къща - 108 кв.м. (1-много лоша; 5-много добра)

Зареждане ... Зареждане ...


Оценете тази къща - 113 кв.м. (1-много лоша; 5-много добра)

Зареждане ... Зареждане ...


Оценете тази къща - 117 кв.м. (1-много лоша; 5-много добра)

Зареждане ... Зареждане ...


Оценете тази къща - 119 кв.м. (1-много лоша; 5-много добра)

Зареждане ... Зареждане ...


Оценете тази къща - 122 кв.м. (1-много лоша; 5-много добра)

Зареждане ... Зареждане ...


Оценете тази къща - 123 кв.м. (1-много лоша; 5-много добра)

Зареждане ... Зареждане ...


Оценете тази къща - 130 кв.м. (1-много лоша; 5-много добра)

Зареждане ... Зареждане ...


Оценете тази къща - 131 кв.м. (1-много лоша; 5-много добра)

Зареждане ... Зареждане ...


Оценете тази къща - 134 кв.м. (1-много лоша; 5-много добра)

Зареждане ... Зареждане ...


Оценете тази къща - 150 кв.м. (1-много лоша; 5-много добра)

Зареждане ... Зареждане ...