fbpx

5 важни предимства на къщите с дървена или стоманена конструкция

Къщите с дървена или стоманена конструкция се издигат върху предварително изграден стоманобетонен фундамент. Основните елементи – скеле, стени, подови и покривни панели, се произвеждат в заводски условия до максимална завършеност. Те се опаковат и транспортират до обекта, където се сглобяват от квалифицирани служители в присъствието на проектант. Следват довършителните работи по предварително изготвения план и тяхното стриктно изпълнение.

Сглобяемите къщи не са мобилни къщи. Те се произвеждат извън обекта и се сглобяват на място, за разлика от конвенционалните къщи или други видове сглобяеми къщи, които се строят изцяло на обекта. Вижте 5 важни предимства на къщите с дървена или стоманена конструкция.

1. КОНТРОЛИРАН ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС

Произвеждат в контролирани и автоматизирани заводски условия, осигуряващи най-високо и консистентно качество на целия процес. В същото време конвенционалното строителство се изпълнява от строителни бригади, чиито членове притежават квалификации и умения на различно ниво, което не може да бъде предвидено.

2. КРАТКИ СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Произвеждат се на закрито. Процесът завършва много по-бързо, защото не страда от типичните закъснения, предизвиквани от сезонни фактори и неконтролируеми метеорологични промени.

3. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Енергоефективността е сред най-важните характеристики в нашето производство. Сградит са много по-добре топлоизолирани в сравнение с конвенционалните къщи, което значително намалява отоплителните разходи. Стандартната изолация при монолитните къщи е 10 см, изолацията на постройка с дървена или стоманена конструкция започва от 20 см и може да достигне до 40 см.

4. КЪЩИТЕ С ДЪРВЕНА ИЛИ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ И ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

Всяка новопостроена сграда, независимо от избрания тип конструкция, се проектира, оразмерява и узаконява спрямо действащата нормативна уредба – ЕврокодКъщите на Sweet Home отговарят на всички законови изисквания, по същия начин, както това се изисква при сградите в конвенционалното строителство. Те са осигурени срещу едни и същи натоварвания, имат еднаква носимоспособност и гарантират еднакъв експлоатационен срок. Най-често гаранционният срок на новопостроени сгради е 30 години. Всяка нова къща от Sweet Home се издава с 50 години гаранция на конструкцията! Съществено предимство спрямо монолитните къщи, е по-голямата земетръсна устойчивост.

5. АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН – ВАШИТЕ РЕАЛИЗИРАНИ МЕЧТИ

Създаваме къщи с дървена или метална конструкция в различни архитектурни стилове. Те може да бъдат вдъхновени от модерна или класическа естетика, като следваме единствено денивелацията на терена. На практика можем да изпълним всеки архитектурен проект и дизайн.

Ние знаем, че всеки нов дом е сериозна инвестиция, не само като финанси, но преди всичко инвестиция в бъдещето на семейството. Направете верния избор по пътя към мечтания дом! 

Вижте още:

Hello World