Дървена сглобяема къща в с. Звездица

Какво представляват сглобяеми къщи с дървена или метална конструкция?

Производство
Сглобяемата къща на Sweet Home е постройка с дървена или стоманена конструкция, издигната върху предварително изграден стоманобетонен фундамент. Съставящите я елементи като скеле, стенни, подови и покривни панели са произведени в заводски условия до максимална завършеност, опаковат се и се транспортират до обекта, където се сглобяват от квалифициран персонал в присъствие на проектанта. След това започват предварително и стриктно планирани довършителни работи.

Сглобяемите къщи на Sweet Home не са мобилни къщи. Те се произвеждат извън обекта и се сглобяват на обекта, докато конвенционалните къщи и другите сглобяеми къщи се построяват изцяло на обекта.

Качество
Сглобяемите къщи са произведени в контролирани и автоматизирани заводски условия осигуряващи най-високо и консистентно качество на производството, докато конвенционалните са построени от различни майсторски бригади с разнородни по надежност  умения и квалификации.

Срокове
Тъй като къщи се произведжат на закрито и не зависят от сезонни фактори – се произвеждат много по-бързо. Процесът не страда от типичните закъснения, предизвикани от неконтролируеми метеорологични промени.

Архитектура и дизайн
Къщите нямат ограничения от гледна точка на архитектурни решения. Можем да построим къщи в различен стил, вдъхновени от модерна или класическа естетика, следвайки денивелацията на терена. Можем да изпълним практически всеки архитектурен проект.

Енергийна ефективност
Къщите са енергоефективни и много по-добре топлоизолирани в сравнение с монолитните, което намалява значително отоплителните сметки. Стандартната изолация при монолитните къщи е 10 см., докато при сглобяемите започва от 20 см. и може да достигне до 40 см.

Устойчивост
Както всяка нова сграда, без значение от избрания тип конструкия, къщите са изчислени, оразмерени и узаконени спрямо действащата нормативна уредба– Еврокод.  Както всички останали сгради отговарящи на тези изисквания, сглобяемите къщи са осигурени срещу едни и същи натоварвания, имат еднаква нососпособност и гарантират еднакъв експлоатационен срок – 50 години. Предимство спрямо монолитните къщи е по-голямата земетръсна устойчивост.

Паянтови ли са сглобяемите къщи?

Цена
Цената за построяването на една къща не се определя от това дали тя е сглобяема или не, а от сложността на проекта, от избора на материали и куп други фактори.

Не всички производители на сглобяеми къщи са еднакви
Сглобяемите къщи имат обективни прeдимствата, но съотношението качество, цена и услуга е различно при различните компании, които ги предлагат. Прочетете повече за предимствата на Sweet Home пред другите производители и строители на мобилни къщи.