Предимства пред конвенционалното строителство

Сглобяемото строителство решава големите проблеми на конвенционалното строителство. Лесната обработка на дървесината и свързване на елементите позволява строеж в кратки и гарантирани срокове – непостижими за конвенционалното строителство.

Стриктен контрол на качеството
Монолитното строителство на къщи се изпълнява в по-голямата си част от неквалифицирани работници, често без контрол от страна на проектант. От друга страна сглобяемите къщи са произведени в контролирани и автоматизирани заводски условия осигуряващи най-високо и консистентно качество на производството и са сглобени в присъствието на проектанта на проекта.

Ремонт
Схващането, че монолитните сгради са вечни и не е необходима поддръжка не е вярно. Ремонтът също така не е лесен – на практика за да се ремонтира една стоманобетонова сграда, трябва да се разруши наполовина.

По-устойчиви при земетръс
Монолитните сгради са по-уязвими при земетръс, заради по-голямото си тегло. При аварийна ситуация техният ремонт е изключително усложнен. От друга страна сградите от дърво и метал са доста леки и почти не се влияят при земетресение. В случай на авария ремонтът им е лесен, просто чрез подмяна на авариралата част (точно както подмяната на части при автомобилите).

Няма днозначно доказателство, че са с по-къс живот
Все още няма еднозначно доказателство, че стоманобетонните конструкции са по дълготрайни от дървените. Има дървени конструкции на по 300-400 години, които са се съхранили до сега (естествено с нужната поддръжка). Най-старите стоманобетонни конструкции са  на 80-100 години.

По-добра изолация
Сглобяемите къщи са много по-добре изолирани от конвенционалните такива. Стандартната изолация монолитните е 10см, докато при сглобяемите, започва от 20см и може да достигне до 40см. Разликата е огромна. Реално цялата дебелина на стената е запълнена с изолация.

Пасивни къщи
Сглобяемите и монолитните къщи могат да се изградят като пасивни къщи. Под пасивна къща разбираме сгради, на които е необходима много малко енергия и затова не са им необходими активни системи за отопление. Те могат да се отопляват  само от използването на вътрешни източници на топлина. Предимството на сглобяемите къщи идва от факта, че имат много добра изолация и  затова потреблението на енергия за отопление е с   90% по-малко е в сравнение с конвенционалните сгради. Пасивните къщи са сгради, които осигуряват комфорт както през лятото, така и през зимата.

Рециклиране
В съвременното строителство се държи сметка, както за разходите за производство така и за разходите за рециклиране. Погледнато така дървеният материал е с най-ниски разходи за рециклиране – материалът е естествен и изхвърлен в природата не е замърсител. След него се нареждат стоманата и най-накрая е бетона или стоманобетона, къде разходите са най-големи. Скоро ще дойде време, в което старите конструкции трябва да се разрушат и рециклират. При стоманобетона този процес е изключително трудоемък, енергоемък и скъп. При конструкциите от дърво, те просто трябва да се разглобят и дървесината да се употреби за други цели.