fbpx
Начало/Строителни стандарти

Префабрикиране и мястото, което заема в съвременното строителство

Префабрикиране (от анг. ез. prefabricated – сглобяем, изработвам предварително, заготовка) е производство на елементи от конструкция във фабрика или друг вид производствена база и транспортиране за цялостно сглобяване до строителната площадка. Методът преодолява редица ограничаващи условия като липса на електроенергия, липса на вода, неблагоприятни метеорологични условия или опасна среда. Терминът се използва за разграничаване от

Префабрикиране и мястото, което заема в съвременното строителство2019-11-08T14:12:05+02:00

3 ценни качества, които отличават Sweet Home като строителна компания

Sweet Home е българска строителна компания, която създава съвременни, енергийно ефективни домове със смелост в архитектурните решения и високо качество на мериалите. Обръщаме педантично внимание на всеки детайл от идейната фаза на проекта до последния щрих. Във всеки дом, който строим, влагаме професионализъм и сърце. Вижте още 3 основни предимства, които ни отличчават в нашата

3 ценни качества, които отличават Sweet Home като строителна компания2020-03-18T18:52:21+02:00

Какви типове строителство има според институциите?

По определение сградите се делят на два основни типа - полумасивни и масивни. Доколкото стоителният метод при полумасивните строежи е морално остарял, при масивните сгради се откриват много подкатегории. Какви типове строителство има според българските институции? Научете в тази статия. Типове сгради според институциите Категориите в Приложение 2 към ЗМДТ – Норми за данъчна оценка на

Какви типове строителство има според институциите?2019-10-21T12:15:41+02:00

Какви са съвременните изисквания към сградите?

Трябва да бъде ясно, че АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ НОВИ СГРАДИ се изчисляват, оразмеряват и узаконяват спрямо действащата нормативна уредба в България - ЕВРОКОД. Това е набор от документи, които задължават инженерите да проектират сградите според точно определени изисквания. БДС EN 1990 дава общи изисквания за оразмеряването им. Там е посочено понятието проектен експлоатационен срок (БДС EN

Какви са съвременните изисквания към сградите?2019-11-01T16:24:56+02:00

Паянтови (нестабилни) ли са сглобяеми къщи с дървена или стоманена конструкция?

Сглобяемите къщи, без значение от вида на конструкцията, са сравнително нова технология за българската строителна практика. Поради тази причина законово все още не са напълно класифицирани като тип строителство. При данъчните институции, кадастралните карти, банковият сектор, застрахователната сфера се наблюдава условно разграничаване на отделните типове сгради според тяхната носеща конструкция и спрямо това всяка отделна

Паянтови (нестабилни) ли са сглобяеми къщи с дървена или стоманена конструкция?2019-09-24T13:56:03+02:00