fbpx

50 години гаранция

Често ни задават два въпроса – каква е продължителността на живот на сглобяемите къщи и каква гаранция даваме?

Спокойно можем да кажем, че експлоатационният срок на сглобяемите къщи надвишава 100 години. Най-разпространеният пазар на подобен тип къщи – този в Северна Америка, предлага къщи на такава възраст.

Най-старите запазени сгради с дървена конструкция в Европа са норвежките дървени църкви, строени през 12-ти и 13-ти век. Външната им обшивка е подменяна през вековете, но основните им структурни елементи са оригиналните – на възраст 800-900 години.

Какво да кажем и за възрожденските къщи, които са на няколко стотин години и някои от тях също се обитават, а други са превърнати в музеи. Щом в наши дни се срещат дървени постройки на възраст стотици години, какво да кажем тогава за експлоатацията на  една нова  къща, изработена със съвременни методи и технологии.

Най-важното за целостта на една сграда е нейната конструкция. При изграждането на сглобяеми къщи от Sweet Home, производството на елементите се извършва в контролирана среда с първокачествени материали, което гарантира тяхната дълговечност.

KVH® дървесината, която използваме за нашите конструкции, е предварително обработена срещу дървояди, гниене и образуване на плесен. Освен това, KVH® дървесината е материал, който е произведен именно за строителство – дървеният материал от някой обикновен склад на околовръстното не е този, който бихте искали за Вашата къща.

Дървеният материал, от който е изработена носещата конструкция на къщите Sweet Home, е скрит в стените – той е затворен отвън и отвътре, така че не се влияе от атмосферните условия. Така къщата външно е неразличима от такава със стоманобетонна конструкция. По този начин дървеният материал не изисква поддръжка.

Според ЗУТ и Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, гаранцията, която всеки строител е длъжен да даде е 10 години за конструкцията на сградата и 5 години за довършителните работи.

Това важи за всички сгради, независимо от това дали тяхната конструкция е стоманобетонна, дървена или метална – минималният гаранционен срок, който строителят е длъжен да даде на своите клиенти е този.

В Sweet Home сме сигурни за качеството на нашата работа и затова надвишаваме предписаните срокове, като даваме 50 години гаранция на конструкцията на нашите къщи!

Hello World