fbpx

Къща 155 кв.м. в Подгумер

Реализацията на проекта е временно спряна по искане на възложителя, на етап започнато изграждане на фундамент, въз основа на одобрени проекти и издадено разрешение за строеж. 

В отговор на публикациите на г-н Христо Чорбаджийски и г-жа Бистра Чорбаджийска  в различни интернет сайтове и форуми, съдържащи невярна и подвеждаща информация относно изпълнението на този проект,  SWEET HOME уточнява следното:

Г-н Чорбаджийски сам и лично е съгласувал и одобрил техническите проектите на къщата, които следва да бъдат изпълнени. След издаване на разрешението за строеж и откриване на строителна линия, настоя за тяхната преработка и спиране на работата, без да представи необходимите съгласно Закона за устройството на територията, мотивирано конкретно предложение и преработени според очакванията му технически проекти. SWEET HOME предостави на възложителя възможност за пълна проверка на всичко изпълнено до момента и направи всичко възможно за удовлетворяване исканията му. За съжаление, строителството е процес, който изисква водещото участие на възложителя и без него не може да бъде завършен.

С горчивина установихме, че от страна на възложителя се изнасят и дори публикуват в цялост документи, свързани с договора. Някои от тях имат поверителен характер и накърняват права на трети лица. Твърдят се всевъзможни нарушения от страна на изпълнителя във връзка с изпълнението на проекта, които не отговарят на истината, защото не са установени такива до момента. Правят се изявления дори относно извършени документни престъпления, които имат изцяло клеветнически характер. Публикациите от г-н Чорбаджийски и свързаните с него лица целят публично уронване на безупречната репутация на SWEET HOME, както и оказване на натиск за извънсъдебно уреждане на спора във връзка с изпълнението на договора.

Убедени сме, че справедливостта изисква да бъдат изслушани и двете страни в спора, както и че съдът е този, който ще реши има ли основания за претенциите на възложителя. Дотогава призоваваме възложителя да се въздържа от коментари относно спора и относно SWEET HOME, като го предупреждаваме и за отговорността му съгласно закона.

SWEET HOME уважава правото на своите клиенти да избират какво да построят и кой да изпълни проекта им.

Ще продължим да даваме най-доброто, за да бъдат нашите клиенти удовлетворени от своя избор!

Строителство

Разгледайте и другите построени къщи:

Hello World