СТРОИТЕЛСТВО

Цената е от 450 /кв.м.

Може да се промени с 15% до 20% в зависимост от:

 • Релеф, форма и големина на имота
 • Специфика на климата
 • Разположение на улицата, спрямо географските посоки
 • Рестрикции, наложени от подробния устройствен план
 • Желана функционалност на помещенията и квадратура
 • Енергийна ефективност и комфорт на сградата
 • Естетически критерии и особености

Sweet Home предлага богата гама от висококачествени материали, които гарантират максимален топлинен комфорт, висока енергоефективност с гаранция за минимизиране на разходите за отопление, проветрива и здравословна среда за живот.

Заедно с клиента избираме вида и класа на материалите за неговия бъдещ дом. Sweet Home предлага базов вариант на изолация на сградите , който осигурява оптимални нива на температурни стойности, за да се наслаждавате на всеки сезон.

Друг вариант е комбинация от разнородни материали с по-висок клас на защита, изцяло съобразени с предпочитанията на клиента. В този случай възможностите са неограничени, което осигурява допълнителна защита на цялата сграда или на определени елементи от нея.

ФУНДАМЕНТ

РАВЕН ТЕРЕН: Цените започват от 90 €/кв.м. при равен терен, когато височината на фундамента е близка до височината на терена.

ВИСОК ФУНДАМЕНТ: Цената се увеличава до 100 €/кв.м. при равен терен и фундамент, изискващ по-голяма височина.

НАКЛОНЕН ТЕРЕН: При наклонен терен и обособяване на различните нива, цената се увеличава до 110 €/кв.м..

МАЗЕ: Изграждането на фундамента на мазе е прецизен процес, чиято цена варира до 160 €/кв.м. Тя може да се посочи след геодезическо заснемане.

Фундаментът е основата, върху която се строи и се определя като най-важната част от всеки дом. Качественото, прецизно изпълнение гарантират сигурността на сградата.

Изпълнението по бетоновия фундамент и хидроизолацията над него зависят от характеристиките на терена: равен или наклонен; големина и височина на фундамента над терена; възможности за изграждане на различни нива; обособяване на мазе.

Този етап включва изкоп, изграждане на фундамент и обратен насип.

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1. ИДЕЕН ПРОЕКТ: 15 лв./кв.м.

2. ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ: 20 лв./кв.м

3. КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ на техническия проект с изисквания към строежите: 800 лв.

4. СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО, съгласно наредба №3 от 31.07.2003 г.: 3 800 лв.

5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ извън обхвата на основния строеж

Sweet Home оказва съдействие при издаване на всички необходими документи от съответните институции и дружества.

1. ИДЕЕН ПРОЕКТ – 15 лв./кв.м.

Sweet Home може да изготви идеен проект за строеж, като сумата се приспада при подписване на договор за строителство.

Необходими документи за изготвяне на идеен проект:

 • Документ за собственост
 • Актуална скица
 • Геодезическо заснемане

2. ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ – 20 лв./кв.м

Техническият проект, изготвен от Sweet Home въз основа на одобрения от клиента идеен проект, включва проекти по част архитектура, конструкция, електро, ВиК, отопление, вентилация и климатизация, енергийна ефективност, доклад за съответствие по част енергийна ефективност, геодезия (вертикална планировка), план за безопасност и здраве, пожарна безопасност, изготвени в съответствие с наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

3. КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕСТВИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОЕКТ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СТРОЕЖИТЕ800 лв.

Изготвя се от регистрирана фирма-консултант, при което квалифицирани специалисти проверяват всички документи на инвестиционния проект в съответствие с чл. 142, ал.5 от ЗУТ. Sweet Home има ангажимент по договор да организира процедурите по издаване на доклада за съответствие.

Следва одобряване на техническия проект и получаване на разрешение за строеж от съответната община.

4. СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, СЪГЛАСНО НАРЕДБА №3 ОТ 31.07.2003 г. – 3 800 лв.

 • Удостоверение от СГКК
 • Технически паспорт
 • Удостоверение за въвеждане в експлоатация

5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, ИЗВЪН ОБХВАТА НА ОСНОВНИЯ СРОЕЖ

 • Обзавеждане.
 • Оборудване на дворно пространство.

БАНКОВО ФИНАНСИРАНЕ

Домовете, които строим, отговарят на всички критерии и стандарти за строителство, поради което банките отпускат този вид заем. Sweet Home има споразумения за финансиране на строителството на сглобяеми къщи чрез обезпечаване с ипотека.

Условия за получаване на жилищен кредит:

 • стандартни изисквания за банково финансиране;
 • оферта за строителство, изготвена от Sweet Home

Съдействаме на своите клиенти при банково финансиране.

Инвестиция в нов дом

ПЛАЩАНЕ

ПЪРВОНАЧАЛНА ВНОСКА: Изплаща се успоредно с подписването на договора за строителство – равнява се на 50% от цялата сума.

ОСТАНАЛИТЕ 50%: Могат да се разпределят на равни вноски от 10% до завършване на строителните дейности.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПЛАЩАНЕ НА ЦЯЛАТА СУМА: Получавате 3% отстъпка от цената.

Сглобяване
ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Ще ви бъде полезно да знаете…

Инвестиция в нов дом
Image is not available

“Вие определяте енергийната ефективност на вашата къща...”

Строителство на еко къщи
Image is not available

"Ниската цена в офертата и реалната цена на строежа."

Image is not available
Image is not available

"Попадам на различни оферти за еко къща, обаче какво всъщност означава това..."

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС