fbpx

7 предимства на сглобяемото строителство, над които да помислите

Сглобяемото строителство решава големите проблеми на конвенционалното строителство по всички фронтове – контрол, поддръжка, устойчивост, дълготрайност, рециклиране, енергийна ефективност. Ето как.

1. СТРИКТЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

В голямата си част монолитното строителство на къщи се изпълнява от неквалифицирани работници, често без контрол от страна на проектант. От друга страна дървените къщи “Sweet Home” са произведени в контролирани и автоматизирани заводски условия, осигуряващи най-високо и консистентно качество на производството. Те се сглобяват задължително в присъствието на проектанта.

2. УЛЕСНЕН РЕМОНТ

Схващането, че монолитните сгради са вечни и не се нуждаят от поддръжка не само, че е невярно, но и ремонтът им е много труден. Ако искате да ремонтирате една стоманобетонова сграда, трябва да я разрушите наполовина, след което да я изградите наново. При сглобяемото строителство е достатъчно да подмените авариралата част.

3. ПО-ДОБРА УСТОЙЧИВОСТ ПРИ ЗЕМЕТРЪС

Монолитните сгради са сравнително уязвими при земетръс поради голямото си тегло. От друга страна сградите от дърво и метал са доста леки и почти не се влияят при земетресение.

Намерете още отговори на вважни въпроси, свързани със сглобяемото строителство ТУК.

4. ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА КОНСТРУКЦИЯТА

Като строители можем да кажем, че дълготрайността при монолитните и дървените конструкции до голяма степен зависи от поддръжката. Всъщност някои дървени конструкции са на възраст от 300-400 години, като функционират и днес. В същото време най-старите стоманобетонни сгради са на не повече от 80-100 години!

5. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ

Къщите при сглобяемото строителство имат отлична изолация, която започва от 20 см и може да достигне 40 см. Реално цялата дебелина на стената е запълнена с изолационен материал. От друга страна стандартната конвенционална изолация е едва 10 см. Разликата е огромна.

Къщите на Sweet Home могат да бъдат изградени като пасивни къщи. Пасивна къща е сграда, която използва много малко енергия и затова не се нуждае от активни системи за отопление, за разлика от конвенционалните сгради.

  1. Пасивната къща може да се отоплява само от вътрешни източници на топлина.

  2. Има много добра изолация, която редуцира потреблението на енергия за отопление с 90%.

  3. Осигуряват оптимален топлинен комфорт във всички сезони.

6. ЛЕСНО РЕЦИКЛИРАНЕ

В съвременното строителство разходите за производство и разходите за рециклиране са еднакво важни. В този смисъл дървесината отчита най-ниски разходи за рециклиране – материалът е естествен и дори изхвърлен в природата той не е замърсител. След него се нареждат стоманата и най-накрая бетонът или стоманобетонът, където трудът и разходите са сериозни. А скоро ще дойде време, когато старите конструкции трябва да се разрушат и рециклират. При дървените е достатъчно да бъдат разглобени и материалът им да се употреби за други цели.

7. КРАТКИ СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Лесната обработка на дървесината и свързването на елементите позволява строежът да се случи в ясни и кратки срокове – непостижим идеал за конвенционалното строителство!

Ние вярваме в предимствата на нашия продукт и заставаме зад всеки проект, който реализираме. В случай че се нуждаете от допълнителна информация, моля свържете се със Sweet Home.

Вижте още:

Hello World