fbpx

Какви типове строителство има според институциите?

По определение сградите се делят на два основни типа – полумасивни и масивни. Доколкото стоителният метод при полумасивните строежи е морално остарял, при масивните сгради се откриват много подкатегории. Какви типове строителство има според българските институции? Научете в тази статия.

Типове сгради според институциите

Категориите в Приложение 2 към ЗМДТ – Норми за данъчна оценка на недвижимите имоти

 

Използвани кодове за видовете конструкции

Код

Конструкция

1

2

ПН

паянтова

ПМ

полумасивна

М1

масивна без стоманобетонни елементи или от

 

сглобяеми етернитови и други плоскости (бунгала),

 

масивна с частични стоманобетонни елементи

М2

масивна – едропанелна

М3

масивна с носещи тухлени стени и изцяло моно-

 

литни или сглобяеми стоманобетонни подови

 

конструкции, масивна – сглобяеми скелетни и

 

Рамкови стоманобетонни конструкции, пакетно-

 

повдигани плочи, едроплощен и пълзящ кофраж,

 

скелетно-безгредови конструкции, специална

 

конструкция (стоманени и др.)

В миналото масовото строителство е представено предимно от стоманобетон и на практика не се е използвало дърво за ново строителство. Точно затова има толкова много подразделения на видовете масивни конструкции. В момента се изпълняват доста разновидности, които не попадат в никоя от тези категории. А към кой тип се отнасят сглобяемите къщи с дървен или стоманен носещ скелет? Вероятно неспецаилистът би ги причислил към паянтовите сгради и би сгрешил. Научете защо в статията Паянтови ли са сглобяеми къщи с дървена или стоманена конструкция?

За да бъде масивна една сграда, е необходимо да се състои от стоманобетонна или зидана конструкция. Ето защо именуването на категориите звучи парадоксално.

В категория М1 (по горе) е казано: “масивна без стоманобетонни елементи или от сглобяеми етернитови и други плоскости (бунгала)”. Това автоматично означава, че в категория М1 няма масивни сгради, защото няма нито бетон нито тухлена зидария.

В категория М2  е казано: “масивна – едропанелна”. Тук попадат всички панелни сгради, като се подразбира че са от стоманобетон (не е упоменато), въпреки че не е абсолютно никакъв проблем да се направи едропанелна сграда от дървени елементи. Правено е многократно и се прави в момента. Има къщи които се състоят от 3-4 огромни модула, както и има къщи, които се доставят цели. Колко по-едропанелно строителство?!

В категория М3 има също има любопитни формулировки: “масивна с носещи тухлени стени и изцяло моно-литни или сглобяеми стоманобетонни подови конструкции, масивна – сглобяеми скелетни и Рамкови стоманобетонни конструкции, пакетно-повдигани плочи, едроплощен и пълзящ кофраж, скелетно-безгредови конструкции, специална конструкция (стоманени и др.)”.

В тази категория попадат скелетните конструкции, които са изпълнени от стоманобетон, но …и от стомана! Стоманата също не спада към масивните сгради заради липсата на бетон или тухли, но все пак е приобщена.

ПАЯНТОВА, ПОЛУМАСИВНА И МАСИВНА

Можем да кажем, че понятията паянтова, полумасивна и масивна са се развивали с времето и са загубили чисто инженерната си страна. Редно е да се разбират както следва.

  1. Паянтова конструкция: дървено-тухлена сграда от миналото, която е на изчезване и по презумция се счита за нестабилна заради неясната нормативна база, чрез която е изградена.

  2. Полумасивна конструкция: сграда с носещи стени от бетон или тухли и неносещи от дърво

  3. Масивна конструкция: поради многообразието от видове конструкции, може да обобщим, че това е съвременна сграда, изградена по действащата нормативна уредба Еврокод с ясни качества, която не е задължително да е изпълнена от стоманобетон.

КЪДЕ СЕ НАРЕЖДАТ СГЛОБЯЕМИТЕ КЪЩИ С ДЪРВЕН ИЛИ СТОМАНЕН СКЕЛЕТ?

Данъчната оценка на една сграда не бива да се определя от типа и материала на конструкцията. Някога това може и да е било начин за определяне колко е осигурена, но в днешно време е напълно неадекватно. Изборът на тип и материал на конструкцията се прави от проектантите, които преценяват кой тип е най-целесъобразен и подходящ. Здравината на конструкцията се гарантира чрез подписа на инженера-проектант.

Може да обобщим че сглобяемите къщи с дървена или метална конструкция, като нов вид строителство в България, все още не са намерили място в горната категоризация, но със сигурност могат да бъдат включени в категория М3, засега в “Специална конструкция – (стоманени и др.)”.

Най-правилното е тези категории да се преразгледат и осъвременят.

Вижте още:

Hello World