fbpx

Паянтови (нестабилни) ли са сглобяеми къщи с дървена или стоманена конструкция?

Сглобяемите къщи, без значение от вида на конструкцията, са сравнително нова технология за българската строителна практика. Поради тази причина законово все още не са напълно класифицирани като тип строителство. При данъчните институции, кадастралните карти, банковият сектор, застрахователната сфера се наблюдава условно разграничаване на отделните типове сгради според тяхната носеща конструкция и спрямо това всяка отделна институция определя за себе си дали сградата е надеждна или не! Научете повече в статията Какви типове сгради има според институциите?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПАЯНТОВИТЕ СГРАДИ?

Паянтови сгради се изграждат до началото на XX век. Те представляват мазе или сутерен от каменни зидове, върху които се изгражда един или два етажа дървена скелетна конструкция, с диагонални елементи между колоните – паянти. Те служат за пространственото укрепване и устойчивост на скелета. Точно от този укрепителен елемент (паянта) идва и името на самите конструкции. Но реално паянтите правят конструкциите непаянтови, т.е. стабилни. Празното пространство между дървените колони и греди се запълва с измазан плет, керпич или тухли. Подовете са от дървен гредоред, а покривите се състоят от столици, ребра, попове и клещи. Тези сгради не се оразмеряват и изчисляват, а се правят от майстори, които подбират правилните сечения греди на базата на своя дългогодишен опит.

На практика паянтовите конструкции са първообраза на скелетните конструкции, които познаваме в съвременното строителство. Всяко едно производствено хале, без значение дали е изпълнено от стоманобетон, дърво или стомана, се състои от колони, греди, и укрепващи елементи. Днес тези укрепващи елементи не се наричат паянти, а пространствено укрепване (напр. Х-връзки). Чисто инженерно принципът на поемане на силите при старите паянтови конструкции и при модерните скелетни от стоманобетон, стомана или дърво е един и същ.

ПАЯНТОВИТЕ СГРАДИ СА НЕМИСЛИМИ В СЪВРЕМИЕТО

Паянтовите сгради са прекалено стара технология, която е немислима в съвремието. Последните се строят преди един век, без никаква законова уредба спрямо конструкция и изпълнение, без изчислява и оразмеряване. Дървесината им е с неясни качества и якост. Нямат характеристиките на съвременните жилища като топлоизолационни качества, удобно разпределение, енергоефективност. Ремонтът на такъв тип сгради е скъп, поради остарялата технология и материали. Всичко това ги прави неатрактивни за клиентите. Кой би живял в къща, чиито врати са високи 160 см, прозорците наподобяват тези в затворите, зимата е страшно студено, има една обща стая за абсолютно всичко и най-много две спални, а тоалетната е на двора? В същото време паянтовите сгради са достатъчно здрави и стабилни, както доказва тестът на времето. Те устояват на най-екстремните ситуации през последните 100 години.

СЪВРЕМЕННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДИТЕ – ЕВРОКОД

Нека подчертаем, че АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ НОВИ СГРАДИ се изчисляват, оразмеряват и узаконяват спрямо действащата нормативна уредба в България – ЕВРОКОД. Това е набор от документи, които задължават инженерите да проектират сградите според точно определени изисквания.

  • БДС EN 1990 дава общи изисквания за оразмеряването им. Там е посочено понятието проектен експлоатационен срок (БДС EN 1990 – 2.3), който е 50 години за категория 4 – конструкции за сгради и други обикновени конструкции. Описани са мерки за осигуряването на дълготрайността.
  • БДС EN 1991 указва въздействията, които трябва да поемат сградите – полезен товар, сняг, вятър, земетръс и случайни натоварвания.
  • БДС EN 1998 показва какви са натоварванията от земетръс. Тези натоварвания са едни и същи, независимо от вида на конструкцията или материала, от който е изпълнена.
  • БДС EN 1992-1999 – останалите части на Еврокод се отнасят до самото оразмеряване на конструкциите от различни материали. Там се съдържат насоки, които отчитат спецификата на всеки материал.

Това означава, че без значение дали една къща или съоръжение ще бъдат изградени от стоманобетон, стомана, дърво или зидария, те са осигурени срещу едни и същи натоварвания и имат еднаква носимоспособност. Също така всички сгради имат еднакъв проектен експлоатационен срок – 50 години.

Според инженерите здравината и рискът на една къща не зависят от типа строителна конструкция или вложените материали, но и от много други фактори.

ПАЯНТОВИ (НЕСТАБИЛНИ) ЛИ СА СГЛОБЯЕМИТЕ КЪЩИ НА SWEET HOME?

Всеки нов строеж на Sweet Home започва след получаване на съответното разрешение. Това е възможно само след извършването на статически изчисления и оразмеряване на конструкцията от инженер, който се съобразява с действащата нормативна уредба (Еврокод).

  1. Нашите къщи преминават тестове за издръжливост на точно определено натоварване.

  2. Използваме висококачествена, сертифицирана дървесина с доказани физико-механични качества.

  3. Изготвяме проект и едва след като той получи одобрение, строежът може да започне.

  4. За всеки следващ етап се издават протоколи, които гарантират качеството на нашето строителството.

Сглобяемите къщи на Sweet Home са здрави, стабилни, надеждни и проектирани за поколения напред. Те идват при Вас с 50 години гаранция на конструкцията! Издигат се върху предварително изграден стоманобетонен фундамент с или без сутерен. Конструкцията се състои от скелет, изработен от дърво или стомана. Осигуряването срещу вятър и земетръс се постига чрез диагонали или плоскости, завити от двете страни на сградата. Празното пространство между гредите се запълва с топлоизолация, като се поставя допълнителен слой от външната страна.

Къщите на Sweet Home са удобни, енергоефективни, топлоизолирани с гарантирано качество и отговарящи на съвременните изисквания за жизнен стандарт. Те се строят бързо и лесно, независимо от сезона. Изготвят се в заводски условия под непрекъснатия контрол на строителен инженер, след което се сглобяват на място.

Нашите сглобяеми къщи са модерни, но и атрактивни за клиентите, поради своите качества. В много по-голяма степен те са енергоефективни и зелени от монолитните сгради със стоманобетонна конструкция. Ето защо с увереност можем да кажем, че в България техният дял ще продължи да се увеличава за сметка на къщите с монолитна конструкция. Това е предпочитаният начин за строителство в развитите страни, където предимствата на този вид строителство се ценят отдавна.

Да обсъдим Вашата идея за съвременен нов дом! Свържете се с нас.

Вижте още:

Hello World