fbpx

За сглобяемата къща и мишката

Мишките са голям проблем в сглобяемите къщи – хапват си от изолацията…
(притеснен привърженик на сглобяемото строителство)

Мишки, устремили се да дълбаят гипсокартона на стените, заради ватата вътре, трябва да са едновременно и достамотивирани и оставени задълго без ваша намеса. Те предприемат действия единствено с цел оцеляване – за намиране на подслон или на храна.

Минералната вата или стиропора не стават за храна. Стиропорът е течен въглеводород, произвеждан от петрол, а минералната вата представлява силикатни нишки, обогатени с боратни оксиди.

Мишките са предвидливи същества – бягат масово преди предстоящи бедствия (например земетресение) и първи напускат потъващия кораб. Ако зимата се очертава да бъде тежка, мишката ще бъде мотивирана още през есента да потърси подслон – топъл и необезпокояван (!). Ако възникне проблем, вземете си котка или сложете няколко капана, вместо напразно да търсите универсални мишкоустойчиви начини на строителство.

Мишките не нападат само сглобяеми къщи, по списък. Реши ли, че “си заслужава“, мишката ще ви навести. От вас, а не от строителната ви фирма зависи как ще реагирате.

Вижте още:

Hello World