fbpx

Канцерогенна ли е минералната вата

Минералната вата, която масово се ползва в сглобяемите къщи, е доказано канцерогенна…
(аргумент на привърженик на монолитното строителство)

Международната агенция за изследване на рака (IARC) и Световната здравна организация дефинират 5 степени на канцерогенност:

Group 1 ”Канцерогенни за хората” (общо 111 вещества)
Group 2A Вероятно канцерогенни за хората (общо 66 вещества)
Group 2B Възможно канцерогенни за хората (общо 285 вещества)
Group 3 ”Некласифицируеми като канцерогенни за хората” (общо 505 вещества)
Group 4 ”Вероятно неканцерогенни за хората” (1 вещество, нарича се Caprolactam)
В международната класификация на IARC няма група „Неканцерогенни за хората“.

Минералните вати използвани в строитеството, попадат в Group 2B (“възможно канцерогенни за хората”), заедно с кафето, електромагнитните излъчвания (вкл. и от мобилните телефони) и доста лекарства, като например фенобарбитала. Ултравиолетовата радиация е в по-горните две групи, алкохолът и цигарите, също.

При дългогодишен директен контакт с материала, са показани отклонения от здравните норми. Статистически значими проценти рак на белия дроб са открити измежду работници по време на началната фаза на производство, преди прилагане на свързващите вещества, когато частиците са с по-голяма вероятност от разпрашаване, и то след период на работа в завода…повече от 20 години. В жилищното строителство минералните вати са използвани на цели композити (плочи или рула), а не във вид на отделни разпрашени частици, като материалът дори не е в контакт с хората, а се намира зад слой от гипсокартон (с шпакловани фуги, за тези които се тревожат) .

Вижте още:

Hello World