fbpx

Префабрикиране и мястото, което заема в съвременното строителство

Префабрикиране (от анг. ез prefabricated – сглобяем, изработвам предварително, заготовка) е производство на елементи от конструкция във фабрика или друг вид производствена база и транспортиране за цялостно сглобяване до строителната площадка. Методът преодолява редица ограничаващи условия като липса на електроенергия, липса на вода, неблагоприятни метеорологични условия или опасна среда. Терминът се използва за разграничаване от конвенционалното строителство, при което тухли, стомана, дървен материал, цимент, пясък и др. се транспортират до обекта, където се извършва цялото строителство.
При сглобяемите конструкции по този начин се изграждат единствено основите, докато панелите на стени, под и покрив са предварително изработени, транспортирани до обекта, вдигнати и съединени на място с помощта на кран.

КРАТКА РЕТРОСПЕКЦИЯ НА ПРЕФАБРИКИРАНЕТО

  • Sweet Track, Англия

Източник: http://avalonmarshes.org/

Всъщност сглобяването, като строителна техника, се използва още в древността. Според една теория за строежа на най-старото известно инженерно пътно платно в света, Sweet Track, построено на територията на днешна Англия около 3800 г. пр. н.е., са използвани сглобяеми секции от дървен материал, донесени на място, а не сглобени на място

  • Древни гигантски конструкции, Шри Ланка

 

Източник: www.cntravellerme.com

Сингалските крале на древна Шри Ланка познават технологията на сглобямото строителство, която ползват при издигането на гигантски конструкции, датирани на 2000 г.

  • Лисабонското земетресение, 1755 г.

 

Източник: https://www.earthmagazine.org/

През 1755 г. силно земетресение в Португалия причинява сериозни щети и разрушения в столицата Лисабон. Градът е възстановен с помощта на сглобяеми конструкции в безпрецедентен мащаб. Възниква нов стил в архитектурата и градоустройството, който въвежда антисеизмични характеристики на дизайн и иновативни сглобяеми строителни техники. Големи многоетажни сгради се произвеждат изцяло извън полиса, транспортират се на части и след това се сглобяват на място. Възстановителният процес продължава до XIX век, като създава за жителите нови безопасни жилищни структури, за които никой не е чувал преди труса.

  • Кристалният дворец, Лондон, 1851 г. 

Източник: https://www.pinterest

Кристалният дворец издигнат в през 1851 г., е ярък пример за монументална сглобяема конструкция от желязо и стъкло.

  • Автралия, XIX век

През ХIX век Австралия внася голям брой сглобяеми къщи от Обединеното кралство.

  • Великобритания, XX век 

Методът е широко използван при изграждането на сглобяеми жилища през XX век – Великобритания изгражда хиляди временни домове за градски семейства, чиито домове са разрушение по време на бомбандировки.

  • В наши дни…

В XXI век префабрикирането намира широко приложение при сглобяването на самолети и космически кораби, всякакви превозни средства и машини. Компоненти като крила и фюзелажни секции често се произвеждат в други държави или отдалечени райони от крайната станция за монтаж. Радио кулите за мобилни телефони и други услуги често се състоят от множество сглобяеми секции.

ПРИЛОЖЕНИЯ НА СГЛОБЯЕМОТО СТРОИТЕЛСТВО

Най-широко използваната форма на префабрикиране в строителството е използването на сглобяем бетон и сглобяеми стоманени секции в конструкции, където определена част или форма се повтарят многократно. Изливането на бетонни секции във фабрика е възможност бетонът да се смесва предварително, без да се налага да се транспортира и обработва до без друго претоварената от дейности строителна площадка. Префабрикирането намаляват разходите за рязане и заваряване на обекта, както и свързаните с това опасности.

Сглобяемите секции от стомана и стъкло намират широко приложение при екстериора на големи сгради. Техниката се използва при офис блокове, складове и фабрики, индивидуални домове, вили, сауни и др. Сглобяемите техники се използват при изграждането на жилищни райони и блокове с многократно повтарящи се единици. Днес качеството на сглобяемото строителство се изравнява с конвенционалното, като в много отношения дава по-добри резултати.

ПРЕДИМСТВА НА СГЛОБЯЕМОТО СТРОИТЕЛСТВО

Префабрикирането предлага на архитектите и изпълнителите значителни предимства по отношение на времето за изграждане, безопасността, въздействието върху околната среда, конструктивността и разходите. Също така то може да предотврати утежняването на трафика, съпътстващо общественото строителство. Това може да бъде жизненоважно за успеха на големи градски проекти като мостове и лавинови галерии, където метеорологичните условия позволяват само кратки периоди на работа.

От друга страна то позволява абсолютно персонализиране на архитектурата (формата), конструкцията (стени, под, покрив) и фасадата (облицовката) на сградата.

ПЕРСПЕКТИВИ

Сглобяването на модулни конструктивни елементи позволява изграждане на сложна топлоизолация на монтажна линия и улеснява градежа на всяка отделна стена или рамка на място. В този смисъл дървените конструкции са изключително благоприятни за целта, заради уникалните свойства на дървесината като строителен материал. Въпреки това традицията в много страни благоприятства монолитните проекти, а имиджът на сглобяването като „евтин“ метод само забавя неговото убедително навлизане в съвременната строителна практика. Колкото по-скоро префабрикирането заеме своето заслужено място, толкова повече ползи ще донесе при урабанизирането на градските среди и подобряването на качеството на живот на хората.


Sweet Home е българска комбания за проектиране, изграждане и обзавеждане на индивидуални, здрави, красиви и функционални домове по методите на префабрикирането. Ние следваме най-новите технологии в сферата на строителството и енергийната ефективност и на тази база разработваме собствени решения, за да предоставим повишено качество на съвременния живот, което да бъде достъпно за всеки.

Вижте още:

Hello World