Предстои ви да създадете нов дом за вас и вашето семейство, но се колебаете дали да заложите на добре познатото монолитно строителство или да се възползвате от предимствата на префабрикирането. Какви са плюсовете и минусите на двата метода? По какви признаци всъщност можете да ги сравнявате? За нас е важно да бъдете информирани, когато взимате вашето решение. Желанието ни е да бъдем максимално полезни с тази статия.

Преди всичко, за да бъдем обективни, правим две важни уточнения.

 1. Сравняваме двата вида строителство при еднакви параметри като площ, качество на материалите и работа.
 2. Дизайнът, формата на къщата, формира до 30 % от цената. Ако приемем, че разликата е единствено във вида на конструкцията (стоманобетонна или дървена), цената на изграждането е една и съща.

КОНСТРУКЦИЯТА: КАКВО И КОЛКО ВСЪЩНОСТ Е РАЗЛИЧНО?

Конструкцията е скелетът, основният структурен пласт, върху който се изгражда всяка къща или около 10 % от нейната (финансова) цялост, но не и цялата къща.

Всъщност това, което се различава при двата вида строителство е конструкцията в зоната на стените и междуетажните плочи. В единия случай тя е тухлена или бетонна, а в другия се прави с дървени греди. И при двата вида покривът е дървен, а материалите за покритието и облицовката могат да бъдат еднакви.

Когато хората правят избор между сглобяемо и монолитно строителство, не винаги си дават сметка, че решението им се базира само върху тези десетина процента. А то е като да сравняваш теглото на 100 кг желязо и 100 кг памук, тъй като здравината на къщите е нормативно определена. Независимо от материала на изграждане, и двата вида конструкции трябва да отговарят на едни и същи закони, което означава, че те са еднакво здрави.

Оттук насетне можем да сравняваме сглобяемото и монолитното строителство по много различни признаци, като едни от най-важните са:

 1. Първоначална инвестиция.

 2. Енергоефективност.

 3. Здравина и трайност.

 4. Индивидуално проектиране.

 5. Скорост на строеж.

 6. Поддръжка.

 7. Екологичност.

ПЪРВОНАЧАЛНА ИНВЕСТИЦИЯ

Като процес и организация можем да разграничим няколко типа строителство според наличие или не на собствено производство и екип, бързина, технология на изпълнение и др. Но когато сравняваме еднакво качество, като материали, работа и краен продукт, първоначалната инвестиция е една и съща.

Монолитно строитество: цената на монолитното строителство на дом може да започва от 50 000 евро, в зависимост от площта на къщата и вида на вложените материали.

Сглобяемо строителство: цената на сглобяемото строителство на дом може да започва от 50 000 евро и нагоре, в зависимост от площта на къщата и вида на вложените материали.

Заключение: при еднакви параметри и качество, първоначалната инвестия също е еднаква.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ

По отношение на една сграда енергийна ефективност е съотношението между изходното количество енергия и вложеното количество енергия. Факторът, който в най-голяма степен постига енергоефективността на сградата, е термоизолацията (ватата), и по-точно нейното количество. Колкото повече вата се вложи, толкова по-добра изолация се постига. Sweet Home поставя два пъти повече изолационен материал от количество, поставяно при стандартните (монолитни) строежи. Това оскъпява проекта с 3 – 4 хиляди лв., но при крайна цена на къщата от 100, 200 или 300 хиляди разликата се стопява, а и се отплаща много бързо във времето.

Монолитно строителство: бетонът е по-плътен от дървесината и поглъща топлината на помещението. Когато, обаче, е облечен с топлоизолация отвън, действа като акумулираща печка и постига добра енергоефективност.

Сглобяемо строителство: изолационният материал постига висока енергоефективност с ниски разходи за отопление и климатизация във всеки сезон.

Заключение: С подходящо количество изолационен материал и при двата вида конструкции може да се постигне висока енергийна ефективност.

ЗДРАВИНА И ТРАЙНОСТ

Безспорно здравината на сградата е един от най-важните признаци при взимането на решение за инвестиция в нов дом. В този смисъл дали конструкцията е стоманобетонна или дървена е без значение, тъй като и в двата случая трябва да се спазят еднакви законови нормативи за якост, земетръсоустойчивост и др. Това означа, че по отношение на здравината, изборът не бива да е монолитно или сглобяемо строителство, а методика, отношение към архитектурата, околната среда, уют, индивидуалните нужди и лични изисквания на инвеститора към неговия бъдещ дом.

Единствената причина, която провокира колебание по отношение на дървената конструкция, е, че на българския пазар тя все още не е достатъчно позната.

Монолитно строителство: всички жилищни сгради, независимо от вида на конструкцията, трябва да отговарят на законово определени параметри по отношение на здравина и устойчивост.

Сглобяемо строителство: сглобяемите къщи на Sweet Home са строежи по смисъла на ЗУТ. Това означава, че те подлежат на всички законови изисквания към строежите в Република България по същия начин, както монолитното строителство. Ние гарантираме качеството на нашите конструкции с постоянен екип от специалисти, производство в собствена фабрика, качествени материали, като сертифицирана немска дървесина KVH®, и др.

Заключение: здравината на всяка конструкция е нормативно определена, докато качеството зависи от субективни фактори, като проектиране, вид на материалите, съхранение на метериалите, монтаж и много други.

ИНДИВИДУАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ

Всеки може да намери добър архитект или добър строител, но като изключим Sweet Home, в България никой не предлага едновременно съвременна архитектура и строителство на еднофамилни къщи. Дори да разполагате с индивидуален проект, намирането на изпълнител може да се окаже изключително трудна задача. До голяма степен това, което ни отличава като строителна компания, е отношението към детайла, към архитектурния елемент: стрехи, прозорци, покрив, улуци. Ние мислим за продукта в неговата цялост и предлагаме оптимални решения, които можем да изпълним! Ето какво прави нашата услуга уникална за страната, поне на този етап.

Монолитно строителство: на теория може да получите индивидуално проектиране и изграждане на еднофамилна къща, но на практика пазарът не предлага това.

Сглобяемо строителство: индивидуалното проектиране е първа и основна стъпка по пътя към изграждане на красиви, функционални и енергоефективни домове от Sweet Home.

Заключение: към този момент може да имате проект за къща, който напълно отговаря на вашите нужди и индивидуалност, като неразделна част от строителния процес на Sweet Home.

СКОРОСТ НА СТРОЕЖ

При нашето сглобяемо строителство целият строителен процес е централизиран. Това е единственият начин, който може да гарантира качество на крайния продукт. От друга страна собственото производтсво ни позволява независимост спрямо годишните сезони. Едновременно можем да произвеждаме къщата, да полагаме основите и дори да подготвяме някои от довършителни работи, когато елементите за тях могат да се поръчват. Ето защо ние постигаме оптимална скорост на строеж.

 

Монолитно строителство: монолитното строителство зависи от метеорологичните условия, сложните дейности по изграждането на конструкцията на място и множество административни фактори. Скоростта на процеса трудно може да се контролира и в някои случаи се проточва с години.

Сглобяемо строителство: при наличие на собствена фабрика и процес, независещ от метеорологични условия, строителството на сглобяемите къщи е с продължителност около 90 работни дни според големината и сложността на проекта. В Sweet Home срокът за монтаж на една къща се извършва в рамките на 1-2 дни.

Заключение: скоростта на строеж при сглобяемото строителство със собствено производство е много по-добра от тази при монолитното или сглобяемо строителство без производтсво.

ПОДДРЪЖКА

Шансът конструкцията на къщата да се нуждае от ремонт, е изключително малък, например вследствие на силен пожар. Ако тя е дървена и част от нея изгори, може да бъде заменена, подобно на подмяната на части при автомобила. При стоманобетонната конструкция подмяната се извършва много по-трудно, като е възможно цялата сграда да рухне под тежестта на собственото си тегло.

Пожарът обаче е инцидент, а не нещо, което непременно ще се случи. Това, което има нужда от регулярна поддръжка във времето, без значение от вида на конструкцията, е топлоизолацията, мазилката, дограмите, покривното покритие (покритието на стените – латекс, дървена ламперия) и др.

Монолитно строителство: ремонтът на конструкцията е по-сложен, но вероятността да се повреди е малка.

Сглобяемо строителство: ремонтът на конструкцията е по-лесен, но вероятността да се повреди е малка.

Заключение: всяка сграда, независимо от вида на конструкцията, изисква поддръжка във времето.

ЕКОЛОГИЧНОСТ

 

Строителната индустрия консумира половината от всички ресурси, извлечени от природата. Тя формира една шеста от глобалното потребление на сладка вода, една четвърт от потреблението на дървесина и една четвърт от глобалните отпадъци. В световен план се търсят различни начини за контрол върху негативните последствия от работните дейности, като един от тях е преминаване към “зелено строителство”.

Монолитно строителство: редица проучвания сочат, че строителни материали като бетон, алуминий и стомана, са пряко отговорни за „големите количества емисии CO2“. Световните екологични организации предупреждават, че строителството оказва неблагоприятен ефект върху цели екосистеми, замърсявайки въздуха, водата и повърхността на земята. С непрестанното нарастване на сектора се увеличава и добивът на изкопаеми горива, както и използването на химикали на обектите.

Сглобявемо строителство: има ограничено въздействие върху околната среда; основният материал в конструкциите – дървесината – се добива от 100% възобновяеми ресурси. Тя е засадена, отгледана и предназначена само за строителни цели. Контактът с природата е сведен до минимум, особено при наличието на собствено производство. Екологичността е принципно заложена във философията и начина на създаване на съвременни, устойчиви къщи от Sweet Home.

Заключение: грижата за околната среда става все по-важен икономически и политически приоритет, включително в Европейския съюз. До голяма степен методите на сглобяването защитават природата.

КОЕ ДА ИЗБЕРА?

Само вие знаете кои са вашите приоритети относно бъдещия ви дом. Обмислете добре основните характеристики на различните видове строителство, когато определяте най-доброто за вас и вашето семейство. Може би къщата трябва да отговаря на специфична естетика, независимо от цената. Или предпочитате да направите инвестиция, която ще се изплати във времето.

Разширена сравнителна таблица на типове строителство:

 

МОНОЛИТНОТО СТРОИТЕЛСТВО Е ПОДХОДЯЩ ИЗБОР ЗА ВАС, АКО:

 • разполагате с необходимия бюджет за строителство;

 • може да предвидите дълъг период от време за целия процес;

 • индивидуалността не е основен приоритет;

 • индивидуалността е приоритет; можете да определите допълнителен бюджет;

 • няма опасност да създадете неудобства за съседи, като шум и замърсяване;

 • може да контролирате замърсяването от строителната дейност;

 • искате добра енергоефективност;
 • искате дълга гаранция.

СГЛОБЯЕМОТО СТРОИТЕЛСТВО Е ПОДХОДЯЩ ИЗБОР ЗА ВАС, АКО:

 • разполагате с необходимия бюджет за строителство;

 • искате една централизирана организация, която да се ангажира с отговорността за всички различни дейности по създаването на вашия дом; да получавате пълната информация за всеки етап; да не се налага да участвате пряко в строителните и административните процеси.

 • искате персонално отношение;

 • искате индивидуално проектиране;

 • искате бърз и лесен монтаж;

 • искате отлична енергийна ефективност;

 • искате отношение към архитектурния детайл;

 • искате отношение към екологичността и опазването на околната среда;

 • искате дълга гаранция.

Към този момент Sweet Home вероятно е единствената организация в България, която предлага цялостна услуга за еднофамилни къщи: проектиране, изграждане, организация, бързина, качество, иновативност, технологичност, лично отношение. Ние правим всичко това по методите на префабрикирането, не защото монолитното строителство не дава добри резултати, а защото нашият поглед е обърнат към бъдещето. Бъдеще, което в немскоговорящия свят, скандинавските страни, САЩ и Япония е настояще.

Общата тенденцията е към все по-бурно развитие на сглобяемото строителство с оглед на екологията и неизбежното въвеждане на норми за опазването на околната среда.


Ако смятате, че сглобяемото строителство от Sweet Home е правилният избор за вас, бихме искали да отговорим на всички допълнителни въпроси, които имате!