fbpx

За сглобяемата къща и банките

Банките на дават кредити за строеж на сглобяеми къщи
(всеобщо твърдение).

Не е вярно. За банката вашата къща е къща, независимо от технологията на строеж.

След спукването на т.нар. “имотен балон” банките като цяло подхождат по-консервативно към оценката на риска в строителството. Въпреки това, голяма част от инвеститорите на сглобяеми къщи строят с кредит от банки (Уникредит Булбанк, Пощенска банка и др.). Банките, кредитиращи този вид строителство намират процеса за по-цялостен и обозрим.Бързите темпове на строителна реализация се възприемат като недостатък при финансирането на процеса. Трябва да разполагате с цялата сума в рамките на 5-6 месеца.  На фона на това, някои строители изтъкват като предимство “своите” лизингови схеми. Трябва да се уточни, че строителна фирма няма ценз за “оценка на риска” при кредитиране – това се прави от експерти. Трудно бихте авансирали някого с 5-6 цифрена сума, без адекватна оценка на риска да загубите парите си. Затова се използва финансов посредник (банка, финансова къща и др.), просто не всички фирми уточняват това. А при по-конкретно запитване към фирмата изпълнител се оказва, че лизинговата схема важи само над определена площ и/или при изпълнение  ”до ключ”.

При отпускане на кредит огромната тежест на преценката пада най-вече върху доказване платежоспособността на кредитополучателя – месечен доход, възраст, срок на кредита, кредитно минало и т.н. От значение е местонахождението на имота, в който ще се строи, както и възможността съществуващ недвижим имот (къща или апартамент) да бъде предоставен като обезпечение по кредита. В повечето банки, например, от това дали заплатата ви минава през банката зависи лихвеният процент по кредита. Прави се оценка също и на строителната фирма – годишен оборот, кредитно минало и т.н. Едва след това идва ред на конкретната технология на строителство. Инвестиционният проект с количествено-стойностните сметки се предоставя за разглеждане от банковите “експерти” по строителство.

Тук са най-големите импровизации от страна на некомпетентни служители на банките.Сглобяемата къща, изпълнена както трябва, се различава от монолитната единствено по две неща – стени без тухли и олекотено конструктивно решение, така че проблем в технологията няма. Този съвременен начин на строителство е конвенционален в много държави (Канада и др.), доста разпространен е в Централна и Северна Европа (Германия, Австрия, Швеция и др.). Друг аргумент е, че всички инсталации и довършителни работи по сградата (над 50-60% от общата цена на сградата) като цяло не зависят от избраната технология за “груб строеж”.

Накратко, шансът за кредитиране зависи по-скоро от конкретната комбинация:
Банка / Клиент / Строител / Обект.

*С благодарност на С.

Вижте още:

Hello World